Pressemeddelelse

Til vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Med virkning pr. 4. juni 2018 har JT Investment ApS v/Johannes Tveen Jensen overtaget kapitalejendele i Midtjysk Geoteknik ApS, Cvr.nr. 34228140 fra Visgaard Hansen Holding ApS v/Bjarne Visgaard Hansen, således at Johannes Tveen Jensen fremover er den ultimative eneejer af Midtjysk Geoteknik ApS.

Selskabet vil fortsætte sit forretningsområde indenfor geotekniske laboratorie- og markforsøg på uændret basis.

Som følge af ovennævnte er Bjarne Visgaard Hansen ifølge gensidig aftale fratrådt firmaet pr. d.d., hvorfor fremtidig kontakt i firmaet skal ske til Johannes Tveen Jensen på tlf. 24 95 90 91 / mail: jtj@midtjyskgeoteknik.dk

Firmaets hjemmeside, mailadresser og andre kontaktoplysninger vil være uændret gældende.

For yderligere oplysninger i anledning af nærværende pressemeddelelse kan Johannes Tveen Jensen kontaktes på tlf. 24 95 90 91 / mail: jtj@midtjyskgeoteknik.dk

Horsens, den 4. juni 2018

På vegne af Midtjysk Geoteknik ApS:

Johannes Tveen Jensen
Direktør
Mobil 24 95 90 91

Synes godt om & del