Proctorforsøg – geoteknisk laboratorieforsøg

Proctorforsøg anvendes til at bestemme den maksimale tørrumvægt af jord i laboratoriet. Denne værdi anvendes som reference værdi til vurdering af komprimeringsgraden. Komprimeringsgraden er forholdet mellem proctorforsøget og rumvægtsmålinger udført i marken.

Ved et proctorforsøg indstampes homogeniseret prøvemateriale med forskelligt vandindhold, hvorved proctorforsøget bestemmer en sammenhæng mellem prøvens vandindhold og den tørdensitet, proctor apparatet indbygger materialet til.

Resultatet af proctorforsøget viser den maksimale tørrumvægt og det vandindhold, hvorved materialet bedst kan indbygges – også kaldet det optimale vandhold.

Læs mere om alle de laboratorieforsøg, som Midtjysk Geoteknik udfører.