Sigteanalyse til nedsivningsanlæg, vejbygning, vejanlæg, m.fl.

sigteanalyse, sigteanalyser til blandt andet nedsivningsanlægSigteanalyser udføres for at bestemme kornfordelingen i den udtagne jordprøve. Resultatet af sigteanalysen bruges blandt andet til at fastsætte jordens nedsivningsevne ved anlæggelse af nedsivningsanlæg. Endvidere bruges sigteanalyser også til kontrol af materialer ved vej- og brobyggeri, husbyggeri, boldbaner og andre anlægsopgaver.

Ved sigteanalyse af sand- og grusfraktionen anvendes, jf. DS/EN 933-1, sigter hvor hullerne er kvadratiske og med maskevidder på 63,0- 31,5- 16,0- 11,2-8,0- 5,6- 4,0- 2,0-1,0-0,5-0,25- 0,125, 0,063 mm. Der benyttes dog ind imellem også andre sigtestørrelser.

Alt efter krav til materialet udføres sigteanalysen med de aktuelle sigter.

Læs mere om alle de laboratorieforsøg, som Midtjysk Geoteknik udfører.

Forhør Midtjysk Geoteknik om priser på sigteanalyser.